Přihlášení
Ztratili jste heslo?

0 položek za 0,00 Kč s DPHKošík

810603 - PH minus

810603 - PH minus
Katalogové číslo: 810603
EAN: 4038755581020
810603 - PH minus
Klikni pro zobrazení většího obrázku
PH minus 3 l. Slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.
Skladem u dodavatele
489,00 Kčs DPH/ ks
489.00
ks
PH minus slouží k snížení hodnoty PH bazénové vody a tím je lepší účinek ostatních přípravků.


Varování: Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi! Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte.


Klasifikace

v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

GHS05 korozivita

Met. Corr.1 H290 Může být korozivní pro kovy. Skin Corr. 1A H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

810603 - PH minus

phone+420383321887

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím