Přihlášení
Ztratili jste heslo?

0 položek za 0,00 Kč s DPHKošík

610601 - algicid speciál

610601 - algicid speciál
Katalogové číslo: 610601
EAN: 4038755561015
610601 - algicid speciál
Klikni pro zobrazení většího obrázku
Algicid speciál 1l. Vyšší účinost proti algicidu standard. Zabraňuje tvorbě řas (zelená voda).
Litujeme, ale toto zboží nelze nyní bohužel objednat.
Není skladem
199,00 Kčs DPH/ ks
199.00
Algicid speciál 1l. Vyšší účinost proti algicidu standard. Zabraňuje tvorbě řas (zelená voda).


Absolutně nepěnivý, vhodný pro použití v bazénech s protiproudy a ve vířivých vanách.

pH neutrální, bez chuti a bez zápachu.

Dobře se snáší s běžnými prostředky používanými k ošetření bazénové vody.


Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: kapalina.

Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

Po požití: Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledejte lékaře.

Po zasažení očí: Oči vyplachujte několik minut pod tekoucí vodou. Je-li to možné, odstraňte kontaktní čočky. Dále vyplachujte.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 3. Nevylévat neředěný přípravek ve větším množství do odpadu, povrchových vod nebo kanalizace. Přípravek se nesmí neředěný nebo nezneutralizovaný likvidovat vyléváním do odpadu, povrchových vod a kanalizace. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.

Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví připráci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Klasifikace

v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

GHS09

610601 - algicid speciál

phone+420383321887

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím